Titles in Dutch

  1. Ontsnapping van een Engelschman uit den moord te Delhi   Vaderlandsche letteroefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen Waarin de Boeken en Schriften. Tweede Stuk. Voor 1857. Amsterdam: P. Ellerman, 1857, 670-675 »
  2. De jongste Gebeurtenissen in Britsch-Indie. In: Wetenschappelijke Bladen. Eene Bloemlezing van Dergelijke Werken Uit Het Buitenland, voor Nederland bewerkt onder Toezigt van Me. J. T. Buijs en W. M. Logeman. Derde Deel. Haarlem, A. C. Kruseman. 1857. 272-328 »
  3. De Opstand in Engelsch-Indië en de Christelijke Zending. In: De Tijdspiegel, 1858, Eerste Deel, I (148-163) / II (359-369)
  4. Rudolph Willem Johan Cornelis Bake: Verhandeling over den hedendaagschen opstand in Britsch-Indië, 1858
  5. C. Arboxaro: Lessen uit Britsch-Indië. In: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang. Afl 1-6, Eerste Deel, Uitgegeven door W. R. van Hoëvell, Zalt-Bommel 1858, 1-5 »
  6. A. van Otterloo: Britsch-Indië: beschreven naar de nieuwste bronnen. Amsterdam 1859 »
  7. Nena Sahib. In : Nederlandsch Museum: Geschied- en letterkundige Merkwaardigheden, Natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige Bijzonderheden, Drie en twintigste Jaargang, Schiedam 1858 »
  8. J. P. Schoemaker: Het Aziatische gevaar, Leiden: E.J. Bril [i.e. Brill] 1908

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s