Articles in Dutch Periodicals

  1. De Opstand in Engelsch-Indië en de Christelijke Zending. In: De Tijdspiegel, 1858, Eerste Deel, I (148-163) / II (359-369)
  2. C. Arboxaro: Lessen uit Britsch-Indië. In: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang. Afl 1-6, Eerste Deel, Uitgegeven door W. R. van Hoëvell, Zalt-Bommel 1858, 1-5 »
  3. Nena Sahib. In : Nederlandsch Museum: Geschied- en letterkundige Merkwaardigheden, Natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige Bijzonderheden, Drie en twintigste Jaargang, Schiedam 1858 »
  4. Nena Sahib een weldoener en leniger van smarten. Vaderlandsche Letteroefeningen, op Tijdschrift. van Kuensten &Wetenschappen, Amsterdam 1858 (55) »
  5. Britsch Oost-Indië. In: het leeskabinet. mengelweek tot gezellig onderhoud. voor beschaafde kringen. voor 1858. tweede deel. met platen. amsterdam: hendeik feijlink. 1858. pgs 1-14 »

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s